Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Dotacje dla przedsiębiorstw!

Data dodania: 15.10.2014 / Autor: Mateusz Kania

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na bazie oferty lokalnej w oparciu o zasoby i aktywność mieszkańców w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.) poprzez wsparcie finansowe przedsięwzięć gospodarczych dla co najmniej 16 przedsiębiorstw lub działalności agroturystycznych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub osoby prowadzące działalność agroturystyczną przez minimum 6 miesięcy wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

Cele szczegółowe to:

 1. Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej
  i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich
 2. Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej Gór Świętokrzyskich
 3. Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych
 4. Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

Program głównie dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 1. Zwiększenie zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach
 2. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług/towarów opartych na zasobach lokalnych określonych w „Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich” lub produktów/usług/towarów turystycznych
 3. Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 4. Zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
 5. Modernizację środków produkcji.

Minimalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu nie może być mniejszy niż 15.000 zł i nie większy niż 120.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 60% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin składania wniosków: od 29 września do 27 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie: www.swietokrzyskieswiss.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Telefon: 41 249 03 61 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o wyniku postępowania nr 8/RPSW.02.01

21.05.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 8/RPSW.02.01 na...

Czytaj więcej

Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój dla MŚP

18.05.2018

Urząd Miasta w Łodzi we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców, start-upy oraz...

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

17.05.2018

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący na terenie województwa łódzkiego projekt Jeremie2 serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Giełda...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce