Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga!!! Już wkrótce dofinansowania dla przedsiębiorców oraz osób chcących podjąć działalność gospodarczą

Data dodania: 20.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

z gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” niebawem ogłosi konkurs na dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz  osób chcących podjąć działalność gospodarczą z gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki (obszar Lokalnej Strategii Rozwoju – LSR)

Podejmowanie działalności gospodarczej

-  Beneficjentami mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

-  Poziom dofinansowania: 70 000 zł (premia ryczałtowa wypłacana w dwóch transzach)

-  Warunek: Utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie lub zatrudnienie pracownika)

-  Konieczność utrzymania utworzonego miejsca pracy i utrzymanie go przez 2 lata od dnia płatności ostatecznej (samozatrudnienie lub zatrudnienie pracownika)

Rozwój działalności gospodarczej.

-  Beneficjentem mogą być mikro lub mali przedsiębiorcy z obszaru LSR

-  Poziom dofinansowania:

- min. 50 000 zł max. do 250 tys. zł przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy. Sposób płatności: refundacja 65% kosztów kwalifikowanych.

- min. 50 000 zł max. do 280 tys. zł przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (osoby młode do 35 r.ż., osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 55+). Sposób płatności: refundacja 70% kosztów kwalifikowanych.

ü  Konieczność utrzymania utworzonego miejsca pracy przez 3 lata od dnia płatności statecznej

 

W obu działaniach premiowane będą projekty oparte na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego, związane z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi, czy też innowacyjne lub z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska
lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 Szczegółowych informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej: http://razemnapiaskowcu.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 48 617 13 49; 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce