Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga kolejne nabory na dotacji na złożenie działalności gospodarczej

Data dodania: 05.07.2017 / Autor: Mateusz Kania

Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania, warunki przedstawiają się następująco:

I. Projekt: „ KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

 1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).
 1. Wsparcie doradcze
 2. Adresaci projektu:

- projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmuje miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowane.

Termin naboru: do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

 

II. Projekt: „Moja firma- mój sukces!”

1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 25.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczonana wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 zł (12 miesięcy x 1 800 zł) - bezzwrotna dotacja  na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

3. Wsparcie doradcze.

4. Adresaci projektu:

- w projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby fizyczne z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego nieposiadające zatrudnienia
w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych), tj osoby: 

 • bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
 • odchodzące z rolnictwa i równocześnie bezrobotne zrejestrowane w ewidencji urzędów pracy  oraz członkowie ich rodzin  zrejestrowani w ewidencji urzędów pracy, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Termin naboru: 10-21 lipca 2017 r.

III. Projekt: „Siła rozwoju”

1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 19 600 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 5 000 zł (8 miesięcy x 625 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

3. Wsparcie doradcze.

4. Adresaci projektu:

- w projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące  teren powiatów: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego,

- posiadające status tzw. młodzieży NEET : osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • nie kształcą się (w trybie dziennym),
 • nie szkolą się.

- nie zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Termin naboru: 3- 14 lipiec 2017r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację rekrutacyjną do projektów.

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce