Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! LGD „Tradycja, Kultura, Rozwój” rozpoczęło nabór wniosków o przyznanie pomocy

Data dodania: 17.09.2014 / Autor: Mateusz Kania

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Tradycja, Kultura, Rozwój” działająca na terenie województwa łódzkiego, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wnioskodawca: wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze Lokalnej Grypy Działania tj. gmin: Czerniewice, Poświętne, Rzeczyce, Żelechlinek.

Wysokość dostępnych środków w ramach następujących działań wynosi:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków– 100 000,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków– 200 000,00 zł.

Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW przeznaczone jest na operacje obejmujące inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.

Działanie to ma za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia.


O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się:
- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, 
- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta.
 

Działanie ROŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLICZNEJ jest działaniem przeznaczonym na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej).
Dotację mogą być udzielane z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O dofinansowanie w ramach tego działania może ubiegać się:
- rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
- lub małżonek tego rolnika.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Termin składania wniosków:  od 8 września 2014 roku do 22 września 2014 roku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie:
Lokalnej Grupy Działania „Tradycja, Kultura, Rozwój”, ul. Ks. J. Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca, w godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku

 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie

http://www.lgd-tkr.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Telefon: 41 375 14 55 

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce