Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Data dodania: 03.11.2015 / Autor: Mateusz Kania

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach dwóch naborów.

I. Dofinansowania realizowane są w ramach programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, dotyczą przyznania:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - skierowany do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - skierowany do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawnych.

II. Kolejny nabór realizowany jest w  ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim”, dotyczy przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski składać mogą osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) są osobami powyżej 29 roku życia;

b) pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

c) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

−osoby po 50 roku życia,

−kobiety,

−osoby z niepełnosprawnościami,

−osoby długotrwale bezrobotne,

−osoby z niskimi kwalifikacjami.

Terminy składania wniosków: 02 do 05 listopada 2015r.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

18.04.2018

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

17.04.2018

W dniu 18.04.2018 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce