Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Data dodania: 03.11.2015 / Autor: Mateusz Kania

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach dwóch naborów.

I. Dofinansowania realizowane są w ramach programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, dotyczą przyznania:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - skierowany do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - skierowany do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawnych.

II. Kolejny nabór realizowany jest w  ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim”, dotyczy przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski składać mogą osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) są osobami powyżej 29 roku życia;

b) pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

c) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

−osoby po 50 roku życia,

−kobiety,

−osoby z niepełnosprawnościami,

−osoby długotrwale bezrobotne,

−osoby z niskimi kwalifikacjami.

Terminy składania wniosków: 02 do 05 listopada 2015r.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce