Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Nabór wniosków do poddziałania 2.1.2 PO KL

Data dodania: 05.03.2014 / Autor: Mateusz Kania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” w ramach PO KL na lata 2007-2013

Nasi Doradcy pomogą przygotować i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

Termin składania wniosków: od 24 lutego 2014r. do 31 marca 2014r.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.

Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu stanowią:

  • formy i metody organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej
    oraz telepracy),
  • zarządzanie zmianą gospodarczą,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Podmioty, które mogą się ubiegać o wsparcie:

  • reprezentatywne organizacje związkowe,
  • reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy!

Telefon: 41 260 46 61

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania...

13.02.2018

Po przeanalizowaniu ofert dotyczących wyboru dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

13.02.2018

W dniu 13.02.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

09.02.2018

W dniach od 12.02.2018r. do 14.02.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce