Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór wniosków na działania służące wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej

Data dodania: 04.12.2014 / Autor: Mateusz Kania

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Dofinansowanie otrzymają nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Położony zostanie nacisk na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

1.  Pierwsza część zadania obejmuje:

 • przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
 • opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów zgłaszających projekty;
 •  z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji stworzenie wraz z autorami wybranych projektów planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy projektów, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu,
 • dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości.
 1.  Druga część zadania obejmuje:
 • realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 projektów w oparciu o przedłożony uprzednio do Narodowego Centrum Kultury plan ich realizacji;
 • dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania projekty.

Wnioskodawcy: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 000 zł brutto (do 100% budżetu tej części zadania),
 • maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto (do 95% budżetu tej części zadania).

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w dwóch etapach.

 • Etap I – do 30 grudnia 2014;
 • Etap II – do 14 lipca 2015 (obowiązkowe dla beneficjentów I Etapu).

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie www.nck.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania...

13.02.2018

Po przeanalizowaniu ofert dotyczących wyboru dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

13.02.2018

W dniu 13.02.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

09.02.2018

W dniach od 12.02.2018r. do 14.02.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce