Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r.

Data dodania: 29.04.2015 / Autor: Mateusz Kania

Celem Programu jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, które zakładają m.in. współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami przy założeniu, że współpraca ta dotyczy podmiotów z co najmniej dwóch krajów oraz jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wsparcie w ramach Programu mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy pełnią rolę koordynatora projektu albo partnera we wniosku projektowym złożonym przez koordynatora do międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wsparcie w ramach Programu jest przyznawane w formie refundacji.

Jest ono przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

  • 75 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego,
  • 35 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego.

Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

Termin składania wniosków: 22 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.

Link do konkursu: http://www.parp.gov.pl/index/index/1817

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 Telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 61

 e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce