Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r.

Data dodania: 29.04.2015 / Autor: Mateusz Kania

Celem Programu jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, które zakładają m.in. współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami przy założeniu, że współpraca ta dotyczy podmiotów z co najmniej dwóch krajów oraz jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wsparcie w ramach Programu mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy pełnią rolę koordynatora projektu albo partnera we wniosku projektowym złożonym przez koordynatora do międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wsparcie w ramach Programu jest przyznawane w formie refundacji.

Jest ono przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

  • 75 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego,
  • 35 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego.

Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

Termin składania wniosków: 22 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.

Link do konkursu: http://www.parp.gov.pl/index/index/1817

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 Telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 61

 e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce