Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Ruszyły nabory wniosków dla organizacji pozarządowych

Data dodania: 17.03.2015 / Autor: Mateusz Kania

Rozpoczęły się otwarte konkursy o zasięgu ogólnopolskim na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy na realizację  zadań publicznych:

1. „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów” (alokacja 2 mln zł)

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Termin składania ofert trwa do: 27 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych; planowania i przeprowadzania procesu dostosowania strony do wymogów WCAG 2.0 (w tym określenie zakresu działań wdrożeniowych i audytu),

- Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych,

- Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych,

- Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

2.  „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” (alokacja 2 mln zł)

Celem tego zadania jest upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w szczególności poprzez naukę programowania dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie nowych koncepcji dydaktycznych w zakresie nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych wśród grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia
z nastawieniem na ich praktyczne wykorzystanie.

Termin składania ofert trwa do: 26 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Integracja istniejących materiałów i treści dot. nauki programowania poprzez utworzenie bazy wiedzy zawierającej kursy, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.; w tym dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat,

- Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie  min. 4 województw (pożądane 16),

- Przygotowanie materiałów szkoleniowych do samodzielnego wykorzystania.

3. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” (alokacja 1 mln zł)

Celem tego zadania jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu. Projekty powinny mieć charakter edukacyjny. Planowane działania powinny zostać zaadresowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Termin składania ofert trwa do: 26 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Integracja istniejących materiałów na temat bezpiecznego korzystania z internetu, w tym zawierającej dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat,

- Opracowanie standardów bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych,

- Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie min. 4 województw (pożądane 16).

W ogłoszonych konkursach wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania.

 Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://mac.bip.gov.pl/

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce