Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Wsparcie dla firm z branż nowych technologii-nabór wniosków

Data dodania: 28.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Ruszają dotacje na wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Termin zgłaszania wniosków: 8 grudnia 2014 r.

Udział w projekcie jest trzyetapowy:

1)       Pierwszy Etap Projektu zakłada organizację szkolenia otwierającego prowadzonego przez polskich i zagranicznych ekspertów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych.

2)       Drugi Etap Projektu zostanie zorganizowany pięciodniowy obóz przygotowawczy (Boot Camp), obejmujący świadczenie usług doradczych w formie sesji warsztatowych oraz indywidualnych spotkań z doradcami (z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki), których celem będzie przygotowanie przez Beneficjentów strategii marketingowej skierowanej na rynek Stanów Zjednoczonych;

3)       W ramach Trzeciego Etapu Projektu wyselekcjonowani Beneficjenci otrzymają wsparcie na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych, tj. na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich, z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych jak również na udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zaakceptowane przez WPHI w ramach kilkumiesięcznego programu akceleracyjnego zorganizowanego na terenie wiodącego ośrodka innowacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W ramach każdego z etapów Projektu Beneficjenci, otrzymają pomoc finansową w formie:

1) sfinansowania usług szkoleniowych,

2) sfinansowania usług doradczych,

3) wsparcia finansowego na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z partnerami gospodarczymi.

Wnioskodawcy: Uczestnikiem Projektu Polski Most Krzemowy może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)       ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium       Rzeczypospolitej Polskiej;

2)       prowadzi działalność gospodarczą:

a)       w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,

b)      nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie;

3)       w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w projekcie, a jeżeli prowadzi krócej działalność – przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży – nie mniejszy niż 10%.

Wysokość dofinansowania:

I etap - 504,68 zł bezgotówkowo, co obejmuje: usługi szkoleniowe  wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

II etap - 4787,37 zł bezgotówkowo, co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.

III etap- do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Koszty transportu na wszystkich etapach projektu, a także pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej w ramach trzeciego etapu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie www.parp.gov.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce