Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data dodania: 08.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

Informujemy, iż w terminie od 01.09.2014 r. do 12.09.2014 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów pracodawcy związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS). Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego nie mogą być wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia ok. 23 000,00 zł.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła. Wysokość refundacji nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy ok. 23 000,00 zł

 Zapraszamy do podjęcia współpracy. Nasi doradcy pomogą przygotować dokumentację niezbędną do złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje dostępne w placówce Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Kościelna 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub pod numerem telefonu 41 249 03 61 

lub 41 375 14 55, e-mail: e_banaczkowska@kswp.org.pl lub kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce