Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data dodania: 08.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

Informujemy, iż w terminie od 01.09.2014 r. do 12.09.2014 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów pracodawcy związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS). Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego nie mogą być wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia ok. 23 000,00 zł.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła. Wysokość refundacji nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy ok. 23 000,00 zł

 Zapraszamy do podjęcia współpracy. Nasi doradcy pomogą przygotować dokumentację niezbędną do złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje dostępne w placówce Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Kościelna 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub pod numerem telefonu 41 249 03 61 

lub 41 375 14 55, e-mail: e_banaczkowska@kswp.org.pl lub kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r.

15.03.2018

w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r. w...

15.03.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9)

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

15.03.2018

nr 2/RR/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce