Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.11.2018 r.

Data dodania: 19.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.11.2018 r.

Data dodania: 19.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 05.11.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 17.10.2018 r., dotyczącego zakupu i dostawy wyposażenia stanowiącego doposażenie dwóch pracowni szkolnych dla kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (tj.: 1. W Zespole Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów; 2. W Zespole Szkół w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec), w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano wyboru następującego Oferenta”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.10.2018 r.

Data dodania: 19.10.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9, 42962000-7, 30216000-6, 22000000-0)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 16.10.2018 r.

Data dodania: 17.10.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )
Czytaj więcej


Informacja o wyniku postępowania nr 9/RPSW.02.01

Data dodania: 13.06.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 9/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” nr projektu: RPSW.02.01.00-26-0005/16 najwyższą liczbę punktów uzyskał Wykonawca: Markus Mariusz Gawroński (ul. Piłsudskiego 20, 26-200 Końskie). Liczba uzyskanych przez Wykonawcę punktów to 100. Firma Markus Mariusz Gawroński została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPSW.02.01

Data dodania: 30.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe nr 9/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach zadania: „Zakup zestawu sprzętu komputerowego i biurowego”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZK/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Data dodania: 25.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
DOTYCZĄCE WYBORU WYKŁADOWCY / TRENERA DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o wyniku postępowania nr 7/RPSW.02.01

Data dodania: 11.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 6/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wyposażenia meblowego w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” nr projektu: RPSW.02.01.00-26-0005/16 wybrani zostali następujący Wykonawcy:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPSW.02.01

Data dodania: 10.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe nr 8/RPSW.02.01 na usługę wydruku i dostawy broszur i informatorów. Wydatek ponoszony jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce