Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweInformacja o wyniku postępowania nr 9/RPSW.02.01

Data dodania: 13.06.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 9/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” nr projektu: RPSW.02.01.00-26-0005/16 najwyższą liczbę punktów uzyskał Wykonawca: Markus Mariusz Gawroński (ul. Piłsudskiego 20, 26-200 Końskie). Liczba uzyskanych przez Wykonawcę punktów to 100. Firma Markus Mariusz Gawroński została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPSW.02.01

Data dodania: 30.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe nr 9/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach zadania: „Zakup zestawu sprzętu komputerowego i biurowego”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZK/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Data dodania: 25.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
DOTYCZĄCE WYBORU WYKŁADOWCY / TRENERA DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o wyniku postępowania nr 7/RPSW.02.01

Data dodania: 11.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 6/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wyposażenia meblowego w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” nr projektu: RPSW.02.01.00-26-0005/16 wybrani zostali następujący Wykonawcy:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPSW.02.01

Data dodania: 10.05.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe nr 8/RPSW.02.01 na usługę wydruku i dostawy broszur i informatorów. Wydatek ponoszony jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZK/2018 z dnia 08.05.2018 r. DOTYCZĄCE WYBORU WYKŁADOWCY / TRENERA DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)

Data dodania: 09.05.2018 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Aktywność to Twoja szansa” POWR.01.02.01-26-0048/17, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj więcej


Informacja o wyniku postępowania nr 6/RPSW.02.01

Data dodania: 09.05.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 6/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” nr projektu: RPSW.02.01.00-26-0005/16 najwyższą liczbę punktów uzyskał Wykonawca: TRIAUDIO Sp. z o.o. (ul. Łódzka 219, 25-655 Kielce). Liczba uzyskanych przez Wykonawcę punktów to 100. Firma TRIAUDIO Sp. z o.o. została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RPSW.02.01

Data dodania: 27.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe nr 7/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wyposażenia meblowego (zestaw złożony z 8 biurek, 1 stołu, 16 krzeseł). Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Zakup wyposażenia meblowego” dla projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/RPSW.02.01

Data dodania: 25.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Zapytanie ofertowe nr 6/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach zadania: „Zakup zestawu sprzętu komputerowego i biurowego”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

Data dodania: 18.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce