Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweWybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 20.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 20.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych dostawcą została firma:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 14.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 12/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 27.02.2019 r., dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 13.03.2019 r.

Data dodania: 13.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


Wybór dostawcy akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 13.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 12.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Ponowienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych.

Data dodania: 11.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę środków czystości do zapytania ofertowego z dn. 22.02.2018 r. na stronie internetowej KSWP umieszczono ponownie zapytanie ofertowe na wybór w/w dostawcy.
Czytaj więcej


Ponowienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych.

Data dodania: 11.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych do zapytania ofertowego z dn. 22.02.2018 r. na stronie internetowej KSWP umieszczono ponowne zapytanie ofertowe na wybór w/w dostawcy.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPLD.10.02.02-10-0018/18 w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru psychologa

Data dodania: 08.03.2019 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru doradcy zawodowego

Data dodania: 08.03.2019 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce