Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 19.09.2017 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 4/ZK/2017 z dnia 06.09.2017 r. dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej realizowanego w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Oferenta:
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r.

Data dodania: 07.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej realizowanego w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r.

Data dodania: 24.08.2017 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30142000-6, 30170000-1, 38311000-8, 30216130-6)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r.

Data dodania: 24.08.2017 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (kody CPV: 30213300-8, 30231300-0, 30237410-6, 30237460-1, 30237240-3)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r

Data dodania: 24.08.2017 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu, dostawy i montażu linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kod CPV 34000000-7)
Czytaj więcej


Wybór dostawcy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych.

Data dodania: 09.06.2017 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano:
Czytaj więcej


Ponowne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości

Data dodania: 30.05.2017 / Autor: Mateusz Kania
na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2017 z dnia 19.05.2017 r.

Data dodania: 19.05.2017 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy / trenera do przeprowadzenia szkolenia (kod CPV 80500000-9)
Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości

Data dodania: 18.05.2017 / Autor: Mateusz Kania
na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykładowców/trenerów

Data dodania: 12.05.2017 / Autor: Mateusz Kania
do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wyłonionych w ramach zapytania ofertowego nr 1/RPSW.10.02.01/2017 z dnia 18.04.2017 r.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce