Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”

Data dodania: 05.05.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zapraszamy do współpracy w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” oraz przygotowania materiałów szkoleniowych.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 moduły:

Moduł 1. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi - 25 godz. dydaktycznych

Moduł 2. Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - 10 godz. dydaktycznych

Moduł 3. Zasady i tryb wystawiania recept – 5 godz. dydaktycznych

Wymagania jakie musi spełnić wykładowca:

Moduł 1

1. Stopień naukowy doktora;

2. 10-letni staż w zawodzie lekarza;

3. Specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

4. Doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie stosowania terapii zachowawczej i/lub farmakologii klinicznej;

Moduł 2

1. Stopień naukowy doktora;

2. 5-letni staż zawodowy w zakresie ordynowania określonych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty;

3. Doświadczenie dydaktyczne- doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju  szkoleń/kursów/zajęć;

+ dodatkowo co najmniej jeden z warunków:

   a) tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po roku 2001;

   b) specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

Moduł 3

1. 5 -letni staż zawodowy w zakresie wypisywania recept oraz posługiwania się obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa;

2. Doświadczenie dydaktyczne- doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju  szkoleń/kursów/ zajęć;

+ dodatkowo co najmniej jeden z warunków:

   a) tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa;

   b) specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

   c) ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji recept refundowanych (np. pracownicy NFZ, pracownicy aptek – mgr farmacji).

Planowany termin i miejsce realizacji:

Usługa będzie realizowana w okresie maj – czerwiec 2016r, na terenie miasta Końskie.

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą ustalane z  realizatorem indywidualnie.

Przewidywaną formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie:

- CV oraz oświadczenia o współpracy;

- kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- ceny brutto za godzinę dydaktyczną;

- informacji o dostępnych terminach.

Kontakt:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

tel. 41 260 46 43

e-mail: a_pasieka@kswp.org.pl

 

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce