Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Operator ładowarki”

Data dodania: 13.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: powiat niżański i stalowolski

 W związku z realizacją projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki”.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres usługi:

Przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki” realizowanego w ramach projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 15 uczestników/uczestniczek w wymiarze 176 godz. (w tym 116 godz. grupowych zajęć teoretycznych oraz 60 godz. indywidualnych zajęć praktycznych) na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w dni robocze (w godzinach między 8:00 a 16:00) od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs operatora ładowarki.

Oferent zapewnia:

- odpowiednio wyposażoną salę wykładową, miejsce oraz ładowarki przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
- wykładowcę oraz instruktorów (zajęcia teoretyczne (116 godz. dydaktycznych dla 15– osobowej grupy): prowadzone przez wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Część praktyczna po 60 godz. zegarowych dla każdego kursanta, indywidualna nauka obsługi ładowarki z instruktorem lub instruktorami wykazanymi przez Wykonawcę
w ofercie),

- badania lekarskie niezbędne do udziału w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin końcowy przed Instytutem Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego w miesiącu kwietniu 2013 r..

IV. Oferta powinna zawierać: ·

- cenę jednostkową brutto  za szkolenie/cenę brutto za jednego uczestnika, 

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do prowadzenia  szkoleń/ kursów operatorów ładowarki,

- harmonogram realizacji zajęć teoretycznych (z uwzględnieniem dni i godzin realizacji zajęć) oraz termin rozpoczęcia
i zakończenia realizacji zajęć praktycznych w ramach kursu operatora ładowarki,

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej,
albo praktycznej).


V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 22.03.2013 r. do godz. 16:00 na adres elektroniczny nisko@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu: Nisko, ul. Kościuszki 1B, pokój nr. 10 tel.: 0 602-658-400.

VI.    Kryteria wyboru dostawcy

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie ceny i czasu realizacji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Dofinansowania na szkolenia – do 80%

15.11.2018

Przedsiębiorco masz pomysł na szkolenie dla siebie bądź swoich pracowników, przy jak najmniejszym nakładzie finansowym?

Czytaj więcej

Wystawa

14.11.2018

6 listopada 2018 r. w siedzibie KSWP odbył się wernisaż pamiątkowych fotografii upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości...

Czytaj więcej

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Operator...

13.11.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór na szkolenie „Operator wózków jezdniowych”.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce