Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPROSZENIE DLA WYKŁADOWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta”

Data dodania: 19.09.2013 / Autor: Przemysław Sipika

W ramach projektu "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika".

W związku z realizacja projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkolenia „Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta”

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 40 godz. dydaktycznych zajęć z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w ramach szkolenia pn. „Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta” dla 10 uczestników projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”.

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie od 26.09.2013 - 02.10.2013 r., na terenie miasta Końskie. Szkolenie będzie odbywać się w grupie 10 osobowej i będzie zawierać 40 godzin teorii.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce,
  • przeprowadzili w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

V. Oferta powinna zawierać:

  • adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
  • program szkolenia,
  • cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,
  • CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • informację o przeprowadzonych szkoleniach w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • dostępne terminy.

VI. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 23.09.2013 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny m_cias@kswp.org.pl lub w formie papierowej na adres siedziby KSWP: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Dofinansowania na szkolenia – do 80%

15.11.2018

Przedsiębiorco masz pomysł na szkolenie dla siebie bądź swoich pracowników, przy jak najmniejszym nakładzie finansowym?

Czytaj więcej

Wystawa

14.11.2018

6 listopada 2018 r. w siedzibie KSWP odbył się wernisaż pamiątkowych fotografii upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości...

Czytaj więcej

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Operator...

13.11.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór na szkolenie „Operator wózków jezdniowych”.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce