Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji architektonicznej „Inkubatora Przedsiębiorczości, na działkach znajdujących się w gminie Końskie obręb 0001 o numerach: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5”

Data dodania: 26.01.2015 / Autor: Przemysław Sipika

1. Zamawiający: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2a, 26-200 Końskie, NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej Inkubatora Przedsiębiorczości na działkach znajdujących się w gminie Końskie obręb 0001 o numerach: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5”. Zaproszenie jest skierowane do biur architektoniczno-projektowych i ma charakter otwarty. Obszar opracowania obejmuje działki: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5 położone w Końskich obręb 0001.

Złożona oferta powinna zawierać:

1) nazwę oferenta,

2) zarys koncepcji architektonicznej, uwzględniający konieczność zapewnienia na terenie Inkubatora powierzchni biurowej, warsztatowej, laboratorium, magazynów i miejsc parkingowych wraz ze wskazaniem gabarytów budynków oraz przeznaczenia zabudowanej powierzchni, z uwzględnieniem obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) cenę opracowania,

4) termin wykonania opracowania.

3. Kryteria oceny ofert:

1) oryginalność idei i rozwiązań architektonicznych, rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych – 50%

2) cena – 30%

3) termin realizacji koncepcji – 20%

 

4. Zespół oceniający:

- Zarząd KSWP

 

5. Miejsce składania ofert:

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie KSWP w Końskich przy ul. Staszica 2a w Końskich lub wysłać pocztą na adres siedziby KSWP.

 

6. Termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 31.03.2015 r.

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

 

8. Dodatkowe informacje.

  • dodatkowych informacji udziela Marek Mika pod numerem telefonu 41 375 14 55 oraz adresem email: m_mika@kswp.org.pl.
  • KSWP przewiduje możliwość spotkania informacyjnego, o ile Oferenci zgłoszą taką potrzebę.
  • KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce