Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Data dodania: 18.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsca realizacji: Staszów, Kielce

W związku z realizacja projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoim atutem”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania  ofert,na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla 5 grup 12-to osobowych.
Szkolenia, o których mowa to:

Lp.

Nazwa szkolenia

Zakres poziomu nauczania

Ilość godzin

Ilość osób

Miejsce szkolenia

1.

Język angielski

A0-A2

180

12

Staszów

2.

Język angielski

A0-A2

180

12

Kielce

3.

Język angielski

A1-A2

120

12

Staszów

4.

Język angielski

A1-A2

120

12

Kielce

5.

Język angielski

B1-B2

120

12

Kielce

Programy szkoleń powinny być opracowane w taki sposób, aby przygotować uczestników projektu na  pozytywne zdanie egzaminu zewnętrznego  TOEIC na poziomie A2 dla uczestników poziomu A0-A2 i A1-A2  i B2 dla uczestników poziomu B1-B2.  

Dopuszcza się składanie oferty częściowej ze względu  na miejsce prowadzenia szkoleń, tj. Staszów, Kielce.

2. Termin szkolenia:

Usługa będzie realizowana w okresie kwiecień 2013 -  kwiecień 2014. Szczegółowe  terminy poszczególnych szkoleń  będą ustalane z indywidualnie z wybranym oferentem.

3. Miejsce szkolenia:

Szkolenia prowadzone będą na terenie miast:

- Kielce – po jednej grupie szkoleniowej z zakresu języka angielskiego rozpoczynającego się od  poziomu A0, A1 oraz B1

- Staszów – po jednej grupie szkoleniowej z zakresu języka angielskiego rozpoczynającego się od  poziomu A0, A1.

Dokładny adres prowadzonych szkoleń będzie podany Wykonawcy na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 4. Oferta powinna zawierać:

-  udokumentowane doświadczenie zawodowe min. 5 lat

-  kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z języka angielskiego oraz uprawnienia pedagogiczne

- adres wraz z numerami telefonu oferenta

- w przypadku firm: NIP, Regon i wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- cenę brutto za godzinę szkoleniową

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl

5. O wyborze decydować będzie:

- cena

- doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

- umowę zlecenie/ lub o dzieło

- możliwość nawiązania stałej współpracy

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 22.04.2013 r. do godziny 12,00 na adres elektroniczny zamawiającego:
(z dopiskiem lektor – Angielski) k_monska@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6 pok. 24, piętro III ( budynek Becher Platinum)

Dodatkowych informacji udziela Karolina Mońska – Asystentka Koordynatorki

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce