Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z uprawnieniami psychologa

Data dodania: 15.04.2016 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego (opracowanie IPD) w ramach projektu „Nowe perspektywy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Forma prowadzonych zajęć: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym z uprawnieniami psychologa.

Zakres tematyczny zajęć:

 • identyfikacja potrzeb (w tym szkoleniowych) i umiejętności uczestników projektu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników projektu
 • rozpoznanie indywidualnych barier uczestników projektu utrudniających im podjęcie zatrudnienie oraz ukazanie sposobów ich niwelowania
 • opracowanie dla każdego uczestnika projektu IPD uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie
 • motywowanie osób niepracujących do inicjatywności i poszukiwania pracy
 • ukazanie uczestnikom projektu możliwości rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 • zwiększanie samooceny uczestników projektu i ich wiary we własne możliwości
 • ukazanie sposobów zwalczania w sobie zalążków zachowań destrukcyjnych i budowania pewność siebie
 • ukazanie uczestnikom projektu sposobów godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Łączna ilość godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego:

 • Kielce: 200 godz. zegarowych (50 osób po 4 godz. zajęć/os.)
 • Końskie: 200 godz. zegarowych (50 osób po 4 godz. zajęć/os.)

      Zakładane terminy realizacji zajęć:

Kielce

Końskie

I grupa szkoleniowa

I grupa szkoleniowa

25.04.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

26.04.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

27.04.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

28.04.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

29.04.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

05.05.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

06.05.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

09.05.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

10.05.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

11.05.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

12.05.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

II grupa szkoleniowa

II grupa szkoleniowa

01.08.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

02.08.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

03.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

04.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

05.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

20.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

21.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

22.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

23.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

24.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

27.06.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

III grupa szkoleniowa

III grupa szkoleniowa

29.08.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

30.08.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

31.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

01.09.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

02.09.2016– 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz. /os.)

19.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

22.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

23.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

24.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

25.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

26.08.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

IV grupa szkoleniowa

IV grupa szkoleniowa

21.10.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

24.10.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

25.10.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

26.10.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

27.10.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

28.10.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

23.11.2016 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

24.11.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

25.11.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

28.11.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

29.11.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

30.11.2016 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

 

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w sali szkoleniowej mieszczącej się w placówce KSWP w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 6/24) oraz sali szkoleniowej mieszczącej się na terenie miasta Końskie.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Wymagania: doradca z uprawnieniami psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz wykształceniem wyższym/ zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem/ innym dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia.

Termin składania ofert: Istnieje możliwość złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć zarówno w Końskich, jak i Kielcach – dopuszcza się  także możliwość złożenia oferty częściowej tj. na przeprowadzenie zajęć tylko w jednej z w/w miejscowości. Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP osobiście/ pocztą tradycyjną/ drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: m_strzelczyk@kswp.org.pl) do dnia 22.04.2016 do godziny 12:00. Do oferty należy załączyć dokumenty aplikacyjne potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz posiadane wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające nabyte przez kandydata kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce