Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa Końskie

Data dodania: 21.04.2016 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia badania predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń i indywidualnego oraz grupowego doradztwa w ramach projektu „SAMOZATRUDNIENIE - przepis na sukces” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zajęć oraz planowane terminy i godziny ich realizacji:

Rodzaj zajęć

Przewidywany termin realizacji

Godziny realizacji zajęć

Ilość dni

Łączna ilość godzin realizowanych zajęć

Badanie predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu
do prowadzenia działalności gospodarczej- zajęcia indywidualnej

 

pomiędzy

27.04.2016

a

08.05.2016

 

pomiędzy

8:00

a

18:00

4-6 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

34- 51 godz. zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Szkolenia przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

6-9 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

56- 84 godz. dydaktyczne

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo grupowe przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

10- 15 godz. zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo indywidualne przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

120- 180

zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Szkolenia po przyznaniu wsparcia finansowego

październik 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

16- 24 godz. dydaktyczne

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo indywidualne po przyznaniu wsparcia finansowego

listopad 2016 r.- kwiecień 2017 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

72

108

zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Szczegółowe terminy poszczególnych zajęć podawane będą i ustalane z wynajmującym na 5 dni przed ich rozpoczęciem.

Liczebność grup szkoleniowych:

- Badanie predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej- zajęcia indywidualnej: 1 osoba + wykładowca

- Szkolenia przed udzieleniem wsparcia finansowego: 15 osób + wykładowca

- Doradztwo grupowe przed udzieleniem wsparcia finansowego: 15 osób + wykładowca

- Doradztwo indywidualne przed udzieleniem wsparcia finansowego: 1 osoba + wykładowca

- Szkolenia po przyznaniu wsparcia finansowego: 12 osób + wykładowca

- Doradztwo indywidualne po przyznaniu wsparcia finansowego: 1 osoba + wykładowca

Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, rzutnik/ projektor itp.), urządzone zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stolików umożliwiające udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Sale mieszczące się w budynkach bez barier architektonicznych. W pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne poruszanie się po nim. Sale do przeprowadzenia zajęć grupowych oraz szkoleń mieszczące minimum 12- 15 osób i wykładowcę (w zależności od w/w liczebności grup), sala do zajęć indywidualnych mieszcząca minimum jednego uczestnika projektu oraz doradcę.

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: o_ciszewska@kswp.org.pl) do dnia 25.04.2016 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce