Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa Końskie

Data dodania: 16.03.2017 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń oraz sali do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zajęć oraz planowane terminy i godziny ich realizacji:

Rodzaj zajęć

Przewidywany termin realizacji

Godziny realizacji zajęć

Ilość dni

Łączna ilość godzin realizowanych zajęć

Indywidualne poradnictwo zawodowe

03.04.2017 – 05.04.2017

06.04.2017 – 07.04.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

52 godz. zegarowe

Grupowe poradnictwo zawodowe

10.04.2017 – 12.04.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych 
z certyfikatem ECDL BASE”

 

18.04.2017 – 25.04.2017

 

między 8:00 a 16:00

 

6 dni

 

48 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

01.06.2017 – 02.06.2017

05.06.2017 – 07.06.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

08.06.2017 – 12.06.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych z certyfikatem ECDL BACE”

13.06.2017 – 14.06.2017

19.06.2017 – 26.06.2017

między 8:00 a 16:00

 

8 dni

 

60 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

28.08.2017 – 30.08.2017

31.08.2017 – 01.09.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

52 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

04.09.2017 – 06.09.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

 Szkolenie „Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej”

07.09.2017 – 22.09.2017

między 8:00 a 16:00

12 dni

90 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

02.10.2017 – 03.10.2017

04.10.2017 – 06.10.2017

od 8:00 do 20:00

od 8:00 do 16:00

5 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

09.10.2017 – 11.10.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawienia UDT

12.10.2017 – 18.10.2017

między 8:00 a 16:00

5 dni

40 godz. dydaktycznych

 

 

Łącznie

Indywidualne poradnictwo zawodowe:   200 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe:           84 godz. zegarowe

Szkolenia:                                              238 godz. dydaktycznych

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Liczebność grup szkoleniowych:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 1 osoba + wykładowca
  • Grupowe poradnictwo zawodowe: 12-13 osób + wykładowca
  • Szkolenia: 12-13 osób + wykładowca

Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, rzutnik/ projektor itp.), urządzone zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stolików umożliwiające udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Sale mieszczące się w budynkach bez barier architektonicznych. W pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne poruszanie się po nim. Sale do przeprowadzenia zajęć grupowych mieszczące minimum 
13 osób i wykładowcę, sala do zajęć indywidualnych mieszcząca minimum jednego uczestnika projektu oraz doradcę.

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: m_cias@kswp.org.pl) do dnia 23.03.2017 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce