Współpraca

Zapraszamy  do współpracy w zakresie:

 • przepisów prawnych dot. małych i średnich przedsiębiorstw (wszystkie sektory), prawa gospodarczego w UE;
 • certyfikowania systemów, wyrobów; deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi, itp. w działalności MŚP,
 • funduszy strukturalnych UE i programów operacyjnych  - cele, przeznaczenie, obszary finansowania, itd.,
 • analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych,
 • opracowywania wniosków o dotacje wraz z załącznikami,
 • udzielania i rozliczania pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy,
 • systemów zarządzania jakością, BHP, środowiskiem,
 • systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP,
 • zagadnień podatkowych MŚP,
 • prawa pracy.

Poszukujemy wykładowców, trenerów, doradców, konsultantów oraz specjalistów.
 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego popartego bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze swoich kompetencji oraz odpowiednimi licencjami i uprawnieniami,
 • wysokich kompetencji merytorycznych, organizacyjnych oraz interpersonalnych,
 • kreatywności i zaangażowania.

Ponadto oczekujemy od:

 • trenerów - doświadczenia w realizacji szkoleń,
 • doradców - doświadczenia w realizacji usług lub w nauczaniu oraz doświadczenia w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami,
 • konsultantów - doświadczenia w pracy z firmami MŚP oraz doświadczenia w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców,
 • specjalistów - znajomości programów UE, zagadnień związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w formie umów cywilno-prawnych prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe konsultanta, ewentualnie deklarację współpracy z KSWP) z dopiskiem „WSPÓŁPRACA” na adres: rekrutacja@kswp.org.pl.

Prosimy o wypełnienie CV zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce