Szkolenia

Nabór zakończony

Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta

Miejsce realizacji: Końskie

Czas trwania: 2014-07-01 - 2014-08-31

Szczegóły
Nabór zakończony

Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta

Miejsce realizacji: Kielce

Czas trwania: 2014-07-01 - 2014-08-31

Szczegóły
Nabór zakończony

Operator wózków jezdniowych z elementami towaroznawstwa + uprawnienia UDT

Miejsce realizacji: Kielce

Czas trwania: 2014-07-01 - 2014-08-31

Szczegóły
Nabór zakończony

Pracownik ds. zaopatrzenia z obsługa komputera i internetu

Miejsce realizacji: Kielce

Czas trwania: 2014-06-11 - 2014-07-21

Szczegóły
Nabór otwarty

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Nabór otwarty

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Nabór otwarty

Język biznesu: język komunikowania - warsztaty

Warsztaty mają na celu uświadomienie jak istotną rolę w życiu zawodowym odgrywa słowo pisane oraz przyswojenie narzędzi służących...

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Nabór otwarty

Kontakty z mediami

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy odpowiedzialni są za kontakty z mediami. Pełne wykorzystanie potencjału...

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Nabór otwarty

Przemawianie publiczne i autoprezentacja

Przełamanie barier związanych z publicznymi wystąpieniami. Zapoznanie z technikami wywierania wpływu na słuchacza. Dostarczenie...

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Nabór otwarty

Zarządzanie czasem

Podniesienie efektywności w zarządzaniu czasem - efektywniejsze wykorzystywanie dnia pracy. Zwiększenie efektywności planowania...

Czas trwania: 2014-06-02 - 2014-12-31

Szczegóły
Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Język Angielski

19.05.2014

Szkolenia mają na celu przygotowanie grupy osób uczestniczących do uzyskania certyfikatu TOEIC

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce