Nasze formy wsparcia

Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV - Końskie

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie przygotowujące do zdobycia uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji  sieci elektroenergetycznych do 1kV, kończące się egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” (tzw. uprawnień SEP).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z następującego zakresu:

* bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

* zasady eksploatacji i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych

* zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

* ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących, zamieszkałych na ternie woj. świętokrzyskiego, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i nie prowadzących działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy muszą posiadać wykształcenie elektryczne lub podstawową wiedzę z zakresu elektryki.

Dostępne formy wsparcia

Każdy uczestnik otrzyma:

* materiały szkoleniowe

* serwis kawowy

* zwrot kosztów dojazdu

* zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szczegółowych informacji udzielają:

Olga Spiechowicz  tel. 41 375 14 55

Marta Strzelczyk    tel. 41 375 14 55

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe,...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce