Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Magazynier -Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu funkcjonowania magazynu oraz zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia prowadzone w formie wykładowej dot. Magazyniera. Druga część prowadzona w formie wykładowej oraz warsztatowej (praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podstawowe zagadnienia dotyczące pracy w magazynie (rodzaje magazynów i ich wyposażenie, organizacja pracy w magazynie, zasady odbioru jakościowego);
  • Zapasy i budowle magazynowe;
  • Wyposażenie magazynu;
  • Organizacja prac magazynowych;
  • Prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów, wydawanie towarów z magazynu;
  • Zasady obsługi wózka jezdniowego;
  • Załadunek, rozładunek, transport na paletach;
  • Nauka jazdy wózkiem.

 

Czas trwania -  75 godz. lekcyjnych/osobę

Miejsce realizacji

Starachowice

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na  terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Dostępne formy wsparcia

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia: Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

IV. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje: 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    

tel. 41 375 14 55

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce               

tel. 41 343 17 80

ul. Radomska 29,pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

tel. 41 275 35 45

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce