Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Magazynier-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego – Przemyśl

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 160 godzin z podziałem na trzy części:

 1. Sprzedawca magazynier 60 godz. o następującej tematyce: komunikacja interpersonalna, relacja klient- sprzedawca, typologia klientów i metody sprzedaży, obsługa gospodarki magazynowej, zasady
i technologia magazynowania i dokumentacja magazynowa itp.

2. Obsługa kasy fiskalnej 40 godz. o następującej tematyce: aspekty prawne prowadzenia kas fiskalnych, budowa i specyfikacja kas fiskalnych, sposoby i zasady programowania kasy, sprzedaż
na urządzeniach fiskalnych, obsługa terminala płatniczego,

3.  Obsługa wózka widłowego 60 godz.(45 godz. teorii i 15 godz. praktyki) o tematyce: typy wózków widłowych, budowa i zasady działania, czynności operatora przy obsłudze wózków przed w trakcie
i po pracy.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników/uczestniczek do pracy jako magazynier-sprzedawca poprzez: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez zdobycie umiejętności w poruszaniu
się po nowym rynku pracy, zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom długotrwale bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Miejsce realizacji

Przemyśl

Grupa docelowa

Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiecie przemyskim lub w mieście Przemyśl.

Dostępne formy wsparcia

- poradnictwo zawodowe indywidualne,

- poradnictwo zawodowe  grupowe,

- szkolenie z w/w zakresu,

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

Biuro Projektu ul. Ks. Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl
tel. 0 600 294 594


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce