Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Marketing (w tym e marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych + certyfikat ECDL BASE - Końskie

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu promocji baz hotelowo – turystycznych oraz obsługi komputera na poziomie ECDL Base. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowywani do egzaminu, po którym będą mogli uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base).

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Promocja bazy hotelowo-turystycznej
  • Komunikacja z klientem
  • Rozpoznawania potrzeb klienta
  • Standardy obsługi klienta hotelowego pod kątem turystyki
  • Zajęcia komputerowe ECDL

Czas trwania -  138 godz. lekcyjnych

 

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód, a także znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przynależą do min. jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny)

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    

tel. 41 375 14 55                    

 

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

  tel. 41 343 17 80

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce