Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) - KIELCE

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

:

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, dotyczące obsługi wózków widłowych, natomiast druga to zajęcia praktyczne z zakresu jazdy wózkiem jezdniowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zasady obsługi wózka jezdniowego
  • Załadunek, rozładunek, transport na paletach
  • Nauka jazdy wózkiem

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

          tel. 41 375 14 55                                                   tel. 41 343 17 80

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania :  55 godz. lekcyjnych/osobę

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, posiadających maksymalnie wykształcenie średnie, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód.  

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce