Nasze formy wsparcia

Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre - Końskie

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 150 h, składa się z 3 części. Pierwsza część - nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. organizacji pracy biurowej, druga część - umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej, trzecia - nabycia dobrych manier, zdobycia wiedzy na temat etykiety biznesu.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- zasady redagowania i formułowania treści pism, notatek służbowych

- prowadzenie rozmów telefonicznych, sprawnej komunikacji z klientem

- obsługa urządzeń biurowych

- obsługa programów komputerowych

- sztuka nabycia dobrych manier,

- reguły grzecznościowe

- umiejętności  zachowania i doboru odpowiedniego ubioru

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne do 24 lat, zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nieaktywne zawodowo zamieszkujące województwo świętokrzyskie

Dostępne formy wsparcia

- warsztaty z psychologiem indywidualne oraz grupowe

- warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne oraz grupowe

- szkolenie z w/w zakresu

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe,...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce