Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BACE - Kielce

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi recepcji hotelowej oraz obsługi komputera na poziomie ECDL Base. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowywani do egzaminu, po którym będą mogli uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Organizacja pracy recepcji
  • Przyjęcie, zameldowanie oraz wymeldowanie gościa hotelowego
  • Prowadzenie dokumentacji recepcji
  • Reklamacje
  • Rozliczanie gości
  • Obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych
  • Zajęcia komputerowe ECDL

Czas trwania -  150 godz. lekcyjnych

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód, a także znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależą do min. jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny)

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe

 Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                   

tel. 41 375 14 55 

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80

 Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce