Oferta dla firm

Oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansów, pozwalające skutecznie zaplanować i zrealizować planowane inwestycje. Posiadamy doświadczenie w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania oraz pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z funduszy europejskich. Specjalizujemy się w przygotowaniu analiz finansowych i biznes planów.

LP

Rodzaj usługi

Aplikowanie i rozliczanie dotacji

1

Analiza możliwości aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania

2

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania do 1 mln zł)

3

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

4

Przygotowanie wniosku o dotację wraz z Biznes planem na rozwój działalności gospodarczej do Lokalnych Grup Działania w ramach programu LEADER 2014-2020

5

Przygotowanie wniosku do ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

6

Przygotowanie wniosku do PUP – doposażenie stanowiska pracy, bony stażowe

7

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, POPW, POIR (wartość dofinansowania do 1 mln zł)

8

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, POPW, POIR, POIS (wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

9

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

10

Rozliczenie pozyskanych dotacji inwestycyjnych, w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

11

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS), w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

12

Audyt projektu (weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej, realizowana zwykle przed planowaną kontrolą z IP/IŻ)

13

Konsultacje w zakresie zarządzania i rozliczania projektu

14

Przeprowadzenie postępowań zakupowych (przygotowanie zapytań ofertowych, protokołów, umów, pism itd.)

Pozyskiwanie finansowania z kredytów, pożyczek

1

Przygotowanie biznesplanu – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP

2

Przygotowanie biznesplanu do wniosku pożyczkowego KSWP.

3

Przygotowanie biznesplanu do instytucji zewnętrznych, w tym do wniosków kredytowych, pożyczkowych

Strategia i rozwój

1

Analiza finansowa działalności / inwestycji (ocena bieżącej sytuacji, opracowanie planu zwiększenia, efektywności działalności, optymalizacji kosztów zdefiniowanie obszarów wymagających wsparcia)

2

Wniosek o dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych

(bezpłatnie w przypadku skorzystania ze szkoleń i doradztwa organizowanego przez KSWP)

3

Doradztwo HR (przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji, opracowanie systemu motywacyjnego oraz systemu oceny pracowniczej)

4

Asysta w zarządzaniu procesami wewnętrznymi (stworzenie regulaminu pracy, wynagrodzeń i innych dokumentów wewnętrznych np.: instrukcji obiegu dokumentów, opracowanie struktury organizacyjnej)

5

Przygotowanie przetargów / zamówień publicznych

6

Sporządzenie planu marketingowego

(określenie kanałów promocji i opracowanie treści reklamowych, materiałów promocyjnych, zredagowanie oferty wraz z opisem produktów i usług )

7

Opracowanie strategii sprzedaży

(opracowanie standardów obsługi klienta, budowanie relacji z klientem m.in. opracowanie systemów rabatowych, lojalnościowych, wybór kanałów dystrybucji)

Usługi Reklamowe*

1

Tworzenie stron internetowych

2

Wykonanie projektów graficznych logotypów, wizytówek, ulotek, plakatów itp.

3

Reklama na tablicy LED (tworzenie spotów + emisja)

     

*ceny ustalane po konsultacji z informatykiem


 

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r.

15.03.2018

w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce