Oferta dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

Oferta skierowana dla innych podmiotów, w tym JST, NGO


LP

Rodzaj usługi

1

Strategia rozwoju / promocji JST (opracowanie części diagnostycznej, opracowanie Strategii Rozwoju /Promocji gmin, powiatów, miast itp. oraz konsultacje społeczne nowo opracowanej Strategii)

2

Opracowanie programu rewitalizacji gmin

3

Aktualizacja programu rewitalizacji gmin

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania do 1 mln zł)

5

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

6

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, (wartość dofinansowania do 1 mln zł)

7

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

8

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji       

9

Rozliczenie pozyskanych dotacji inwestycyjnych, w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

10

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS), w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

11

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów (spoza EFS) w ramach konkursów dla NGO, JST inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. zł


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych +...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawnienia UDT” w ramach projektu „ Nowa praca Nowe...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce