Oferta dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

Oferta skierowana dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

LP

Rodzaj usługi

1

Opracowanie programu rewitalizacji gmin

2

Aktualizacja programu rewitalizacji gmin

3

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji       

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów (spoza EFS) w ramach konkursów dla NGO, JST inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. zł

5

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS

6

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO

7

Strategia rozwoju / promocji JST (opracowanie części diagnostycznej, opracowanie Strategii Rozwoju /Promocji gmin, powiatów, miast itp. oraz konsultacje społeczne nowo opracowanej Strategii)

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS) / inwestycyjnych (EFRR) / granty w tym np.

- obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności)

- sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność

- zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IZ)

- aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne

- przygotowywanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce