Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Oferta dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

Oferta skierowana dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

LP

Rodzaj usługi

1

Opracowanie programu rewitalizacji gmin

2

Aktualizacja programu rewitalizacji gmin

3

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów (spoza EFS) w ramach konkursów dla NGO, JST, inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. zł

5

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS

6

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO

7

Strategia rozwoju / promocji JST (opracowanie części diagnostycznej, opracowanie Strategii Rozwoju / Promocji gmin, powiatów, miast itd. Oraz konsultacje społeczne nowo opracowanej Strategii)

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS) / inwestycyjnych (EFRR) / granty w tym np.:

-      obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności),

-      sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność,

-      zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IŻ),

-      aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne,

-      przygotowywanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 10.12.2018 r.

10.12.2018

dotyczące wyboru dostawcy materiałów szkoleniowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych oraz szkoleń w szkołach zawodowych

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce