Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Oferta dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

Oferta skierowana dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

LP

Rodzaj usługi

1

Opracowanie programu rewitalizacji gmin

2

Aktualizacja programu rewitalizacji gmin

3

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów (spoza EFS) w ramach konkursów dla NGO, JST, inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. zł

5

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS

6

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO

7

Strategia rozwoju / promocji JST (opracowanie części diagnostycznej, opracowanie Strategii Rozwoju / Promocji gmin, powiatów, miast itd. Oraz konsultacje społeczne nowo opracowanej Strategii)

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS) / inwestycyjnych (EFRR) / granty w tym np.:

-      obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności),

-      sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność,

-      zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IŻ),

-      aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne,

-      przygotowywanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce