Oferta dla innych podmiotów, w tym JST, NGO

Oferta skierowana dla innych podmiotów, w tym JST, NGO


LP

Rodzaj usługi

1

Strategia rozwoju / promocji JST (opracowanie części diagnostycznej, opracowanie Strategii Rozwoju /Promocji gmin, powiatów, miast itp. oraz konsultacje społeczne nowo opracowanej Strategii)

2

Opracowanie programu rewitalizacji gmin

3

Aktualizacja programu rewitalizacji gmin

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania do 1 mln zł)

5

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS
(wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

6

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, (wartość dofinansowania do 1 mln zł)

7

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wartość dofinansowania powyżej 1 mln zł)

8

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji       

9

Rozliczenie pozyskanych dotacji inwestycyjnych, w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

10

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS), w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza, sporządzanie wniosków o płatność, zarządzanie projektem, aktualizacje wniosku o dofinansowanie itd.

11

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów (spoza EFS) w ramach konkursów dla NGO, JST inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. zł


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe,...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce