Oferta dla osób zakładających działalność gospodarczą i START-UP

Oferta skierowana dla osób zakładających działalność gospodarczą i START-UP 

Lp.

Rodzaj usługi

1

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków na

- podjęcie działalności gospodarczej albo

- przystąpienie do spółdzielni socjalnej do PUP / PEFRON (dotacja / refundacja)

2

Przygotowanie formularza rekrutacyjnego (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

3

Przygotowanie biznes planu w celu ubiegania się o środki  na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem w celu ubiegania się o środki  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach

- Lokalnych Grup Działania w ramach LEADER 2014-2020

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020

5

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego (m.in. ogólny zarys inwestycji, analiza inwestycji i spełnienia warunków/wymagań prawnych, analiza projektu pod kątem możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań, opis techniczny, korzyści materialne i niematerialne z inwestycji, analiza rynku, konkurencji, analiza finansowa)

6

Przygotowanie biznes planu  – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP

7

Przygotowanie biznesplanu – pożyczka w ramach proj. „Gotówka na start”

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej, w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza (m.in. dotacja w ramach LGD)

9

Rozliczenie pozyskanego wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

10

Przygotowanie zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

11

Konsultacje indywidualne


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce