Kuźnia nowych możliwości

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Kuźnia nowych możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, będących mieszkańcami powiatu koneckiego, włoszczowskiego.

Miejsce realizacji

 Powiat konecki i włoszczowski.

Grupa docelowa

Bezrobotne osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Doradztwo zawodowe (Indywidualne oraz grupowe), dzięki któremu opracowane zostaną IPD mające na celu identyfikację potrzeb uczestników;

Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technik poszukiwania pracy obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej, a także naukę wykorzystywania Internetu oraz telefonu do poszukiwania zatrudnienia;

Szkolenia z następującego zakresu:

- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (96 godz.)

- Księgowość komputerowa (96 godz.)

- Podstawy obsługi komputera i Internetu (96 godz.)

- Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera (96 godz.)

- Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych (96 godz.)

- Grafika komputerowa z pakietem Corel (96 godz.)

Pięciomiesięczne staże zawodowe dla 30 osób, umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie nowych doświadczeń oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

 

Projekt obejmie wsparciem łącznie 75 osób (kobiet i mężczyzn):

- pozostających bez zatrudnienia,

- będących w wieku powyżej 45 roku życia,

- zamieszkujących powiat konecki, włoszczowski.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.

Rekrutacja do udziału w projekcie zakończona

Szczegółowych  informacji udzielają:

Agnieszka Łyczek – Duda                 41 375 14 55

Olga Spiechowicz                             41 375 14 55

Małgorzata Bugaj                              41 394 10 26

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój dla MŚP

18.05.2018

Urząd Miasta w Łodzi we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców, start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce