Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Młodzi na start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Młodzi na start” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy oraz zmniejszenie bierności i wykluczenia społecznego poprzez udział w działaniach projektowych 36 kobiet i 12 mężczyzn z powiatu staszowskiego.  

Miejsce realizacji

Staszów

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 48 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat, zamieszkałych zgodnie z k.c. na terenie powiatu staszowskiego (36 kobiet i 12 mężczyzn)

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Warsztaty psychologiczne - zajęcia grupowe, 16 h warsztatów.
 2. Warsztaty z doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe, 16 h warsztatów.
 3. Szkolenia – zajęcia grupowe, każdy UP będzie mógł wziąć udział w 1 z 4 szkoleń, tematyka szkoleń:
  1. Magazynier z obsługą wózka widłowego  (104 godz.)- szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków magazyniera z obsługą wózka widłowego, szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym na uprawnienia UDT „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
  2. Sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej (104 godz.) - szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności obsługi kasy fiskalnej, komputera oraz terminalu płatniczego.
  3. Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci (104 godz.) - szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i dziećmi.
  4. Pracownik administracyjno-biurowy i podstawy księgowości (104 godz.) – szkolenie pozwoli
   na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania biura, organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. 
 4. Staże – sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- catering i serwis kawowy,
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu w Staszowie, ul. Długa 6

Barbara Bednarczyk – 15-864-53-71


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce