OdNowa

Krótka charakterystyka projektu

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom: nabycie umiejętności interpersonalnych; zwiększenie motywacji do działania oraz aktywnego poszukiwania pracy; zdiagnozowanie możliwości własnego rozwoju zawodowego; podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także nabycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom pozostającym bez zatrudnienia wejście lub powrót na rynek pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (kobiet i mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  będących mieszkańcami powiatu skarżyskiego, starachowickiego.

Miejsce realizacji

Powiat skarżyski i starachowicki.

Grupa docelowa

60 osób (kobiet i mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Warsztaty psychologiczne ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej uczestników;

Doradztwo zawodowe (Indywidualne oraz grupowe), dzięki któremu opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania mające na celu  identyfikację potrzeb uczestników;

Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technik poszukiwania pracy obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej, a także naukę wykorzystywania Internetu oraz telefonu do poszukiwania zatrudnienia;

Wyjazdowe warsztaty motywacyjne mające na celu integrację społeczną uczestników;

Szkolenia z następującego zakresu:

- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (96 godz.)

- Podstawy obsługi komputera i Internetu (96 godz.)

- Opiekun dzieci i osób starszych (96 godz.)

- Florysta (96 godz.)

Czteromiesięczne staże zawodowe dla 20 osób, umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie nowych doświadczeń oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe,...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce