Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

PERSPEKTYWY

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „PERSPEKTYWY” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Główny celem projektu jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa 83 osób (55K/28M),
w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT) z obszaru powiatu piotrkowskiego i ościennych.

Miejsce realizacji

Województwo łódzkie – powiaty piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański, łódzki wschodni, tomaszowski, pabianicki.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- osoby młode, w wieku od 15 do 29 lat,
-  osoby zaliczane do  tzw. młodzieży NEET (zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), które spełniają łącznie trzy warunki, czyli:
a) nie pracują (tj. są bezrobotne – zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo - pozostające bez zatrudnienia , ale nie zarejestrowane w PUP),
b) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
c) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
- zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego (powiatów wymienionych powyżej w Miejscu realizacji) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- osoby, które nie brały udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do udziału w projekcie.

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

I. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE - zajęcia indywidualne, 3 h/ osobę.

II. PORADNICTWO GRUPOWE  – zajęcia grupowe, 32 h warsztatów.

III. Szkolenia – zajęcia grupowe, każdy UP będzie mógł wziąć udział w 1 z 4 szkoleń:

1. Profesjonalny sprzedawca + ECDL BASE  (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

2. Pracownik ds. płac i kadr + ECDL STANDARD (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

3. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

4. Specjalista ds. logistyki + ECDL STANDARD (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

IV. Staże – staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu (5 lub 6 miesięcy).

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- obiad i serwis kawowy na zajęciach grupowych,
- ubezpieczenie NNW podczas zajęć grupowych,
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Wartość projektu: 1 236 452,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 136 176,00 zł

Planowane efekty projektu:

- Udzielenie wsparcia doradczo - szkoleniowego 83 osobom z województwa łódzkiego (55 kobiet i 28 mężczyzn)

- Udzielenie wsparcia stażowego 83 osobom z województwa łódzkiego (55 kobiet i 28 mężczyzn)

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7

Weronika Wysmyk – (44) 647-48-08

Magdalena Gorgoń  – (44) 647-48-08

Biuro KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A

Anna Pasieka - (41) 260-46-43

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce