MISTRZOWIE KODOWANIA

Krótka charakterystyka projektu

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest jednym z realizatorów III Edycji programu  „MISTRZOWIE KODOWANIA", którego Organizatorem jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. a Koordynatorem jest Havas PR Warsaw Sp. z o.o.

Cel projektu

Zwiększenie szans edukacyjnych dla 2 zespołów uczniowskich uczęszczających do Szkoły Podstawowej poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r.

Miejsce realizacji

KSWP w Końskich przy ul. Staszica 2A

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 2 zespoły uczniowskie (planowana liczebność każdej z grup 15 uczniów) ze Szkół Podstawowych. Ponadto w projekcie udział weźmie dwóch Edukatorów – pracowników KSWP. 

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje:

  1. udział Nauczycieli/Edukatorów w szkoleniu z wybranego kursu programowania,
  2. realizację 2 kursów z programowania (każdy po 16 godzin lekcyjnych) dla 2 zespołów uczniowskich,
  3. przekazanie relacji wraz z ankietą podsumowującą do Organizatora.

Udział w programie i szkoleniach jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji o programie udzielają:

Mateusz Kania - Edukator                tel.: (41) 260 46 23

Przemysław Sipika – Edukator        tel.: (41) 260 46 22

Strona programu: http://mistrzowiekodowania.pl/

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce