Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach  projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się
i szkolących zawodowo”
realizowanego przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Cel projektu

Projekt jest realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) w okresie 01.04.2014 r. – 31.10.2014 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego  uczestników projektu przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie kultury pracy w Wielkiej Brytanii, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Plymouth w Wielkiej Brytanii.  

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 10 uczniów klas I oraz II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).

Dostępne formy wsparcia

  1. Praktyki w  profesjonalnej pracowni nauki zawodu  w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd   dla grupy
    I rozpoczyna się w dniu 06.07.2014 r. i kończy w dniu 26.07.2014 r., dla grupy
    II w dniu 03.08.2014 r. i kończy w dniu 23.08.2014 r. Okres praktyk dla każdej z grup wynosi 3 tygodnie.
  2. Zapewnienie podróży z  miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Jednodniowa wycieczka kulturoznawcza w okolicach Plymouth. 
  5. Zajęcia z zakresu języka angielskiego dla 10 uczestników projektu z naciskiem na słownictwo zawodowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Termin naboru do udziału w projekcie od 01.04.2014 r. do 07.04.2014 r.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Piotr Binkiewicz tel. 48 617 13 49  


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce