Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Równe szanse - lepszy start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Celem jest projektu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczennic i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy, poprzez cykl zajęć dodatkowych, specjalistycznych, oraz wyjazdy edukacyjne.

Miejsce realizacji

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy

Grupa docelowa

Projekt skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy:

  • uczniów Szkoły Podstawowej
  • uczniów Gimnazjum
  • uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • każdy uczestnik biorący udział w projekcie objęty będzie wsparciem przez okres roku szkolnego (2012/2013 bądź 2013/2014).

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu będą organizowane:

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
(logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, hipoterapia),

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
(warsztaty teatralne, fotograficzne, kulinarne, ogrodnicze i informatyczne)

PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
(dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

WYJAZDY EDUKACYJNE, WYJAZDY DO KINA, TEATRU, PLENEROWE WYJAZDY TEMATYCZNE

ZAJĘCIA NA BASENIE

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Terminy naboru do udziału w projekcie:

I grupa: od 01.09.2012 r. do 20.09.2012 r.

II grupa: od 01.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Agnieszka Łyczek-Duda tel. 41 260 46 34

Katarzyna Rupniewska tel. 41 260 46 32


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce