Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Budowa nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, jako centrum obsługi przedsiębiorców w Końskich

Krótka charakterystyka projektu

„Budowa nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, jako centrum obsługi przedsiębiorców w Końskich” 

w ramach umowy nr UDA-RPSW.01.04.00-26-001/09-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.04.00-26-001/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Osi 1 „ Rozwój Przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Cel projektu

Cel przedsięwzięcia: Projekt polega na budowie oraz wyposażeniu nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, w której świadczone będą dotychczasowe oraz nowe usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne skierowane do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, a w szczególności z Końskich i okolic. 

Prace budowlane rozpoczną się w październiku 2010 roku i potrwają do lutego 2012 roku.   
W wyniku realizacji projektu zaoferowane zostaną dodatkowe usługi, których podaż na rynku jest obecnie zdecydowanie niewystarczająca. Stworzona zostanie nowa oferta szkoleniowa, dostosowana do potrzeb rynku lokalnego, a skierowana przede wszystkim do małych i średnich firm. Do oferty zostaną wprowadzone szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu rynków kapitałowych i rynków walutowych. Zaoferowane szkolenia podniosąpoziom wiedzy wśród uczestników, co zapewni poznanie rynków i możliwości rozwoju prowadzonych działalności gospodarczych.

Stowarzyszenie w nowym projekcie zakłada rozbudowanie oferty doradczej. Rozszerzona usługa doradcza zakłada pomoc w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów, jakie przedsiębiorcy realizują korzystając z dotacji unijnych. Brak tego typu usług na rynku lokalnym prowadzi do problemów z rozliczaniem przez przedsiębiorców dotacji, co spowalnia inwestycje na które przedsiębiorcy dostali środki finansowe, a czasem może skutkować zwrotem dotacji. 

Stowarzyszenie zakłada zwiększenie zatrudnienia w czasie realizacji projektu o 6 osób, a w dłuższym terminie inwestycja umożliwi zatrudnienie następnych 20 osób.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Wszystkie działania mają na celu pomoc w rozwoju przedsiębiorczości na terenie Końskich i okolic .

Dostępne formy wsparcia

Wizualizacje nowej siedziby KSWP:


Autorami wizualizacji budynku oraz aranżacji wnętrz są: Elżbieta Więckowska – Pięta i Katarzyna Ubysz


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce