Nasze formy wsparcia

Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług subskrypcji Newslettera

Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wydawcą Newslettera jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Końskich przy ulicy Staszica  2A.

2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres  e-mail wysyłana będzie przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.

3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.kswp.org.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.

4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl:

  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter oraz zaznaczenie pola „Akceptuje politykę i regulamin” co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niemniejszego regulaminu,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Każdy Newsletter zawiera:

  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.

7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w każdej przesyłanej wiadomości.

8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

9. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości  informuje, że:

  • podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
  • użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych,
  • użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • dane osobowe przetwarzane bedą zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe,...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce