Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

Krótka charakterystyka projektu

-

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 58 uczniów/uczennic przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Portugalii, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Projekt ma na celu działania w kierunku ograniczania bezrobocia, bowiem Pracodawcy są zainteresowani młodymi pracownikami z doświadczeniem uzyskanym podczas praktyki zagranicznej.  

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Lizbona w Portugalii. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 58 osób, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie i są uczniami/uczennicami Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącymi się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz uczniami/uczennicami Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącymi się w zawodzie stolarz, a także uczniami/uczennicami uczęszczających do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły. 

Dostępne formy wsparcia

  1. Praktyki w  centrum szkoleniowym (informatycy) oraz u pracodawców (branża gastronomiczna i stolarze) w Lizbonie w Portugalii. Grupa I (34 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w lipcu 2019 r., grupa II (24 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w marcu – kwietniu 2020 r. Okres praktyk w przypadku techników informatyków i techników żywienia i usług gastronomicznych wynosi  4 tygodnie, a w przypadku stolarzy 2 tygodnie.
  2. Zapewnienie podróży z miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki do miejsca odbywania praktyk w Portugalii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Przygotowanie pedagogiczne i kulturowe uczestników/uczestniczek do wyjazdu do Portugalii.
  5. Każdy uczestnik otrzyma:

a) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

b) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Piotr Binkiewicz

ul. S. Staszica 3H
26-500 Szydłowiec 
tel./fax.: 48 617 13 49
e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce