Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i możliwości kształcenia w Technikum (ZSP nr 1 w Końskich i ZSP w Stąporkowie) w okresie 01.08.2017-30.09.2018 ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 80 uczniów (41K/39M), poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych oraz kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z woj. św. oraz doposażenia 2 pracowni (stacji diagnostycznej - ZSPK i pracowni dla handlowców-ZSPS) dla Uczniów kształcących się w zawodach Technik pojazdów samochodowych i Technik Handlowiec. 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 80 uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego (41K +39M) w wieku 16-19 lat (w przypadku os. niepełnoletnich osoby, których opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w projekcie) z wykształceniem gimnazjalnym uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: w ZSP nr 1 w Końskich - 40 os. w tym 15K i 25M oraz w ZSP
w Stąporkowie - 40 os. w tym 26K i 14M. 

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NOWOCZESNY SPRZĘT

II. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW, W TYM:

1. ZAJĘCIA DODATKOWE:

- z matematyki – 20 godzin x 8 grup x 10 osób.;

- z języka angielskiego – 20 godzin x 8 grup x 10 osób;

2. SZKOLENIA:

- „AutoCAD” – 20 godz. x 2 grupy x 10 osób;

- „Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” - 20 godz. x 2 grupy x 10 osób; 

- „Szkolenie podstawowe dot. przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu”- 20 godz. x 2 grupy x 10 osób;

- „ABC sieci komputerowych” - 20 godz. x 2 grupy x 10 osob;

III. Staże – miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- poczęstunek na zajęciach,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia/zajęć/stażu.

Wartość projektu: 633 406,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 601 710,13 zł

Planowane efekty projektu:

- Doposażenie 2 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;

- Udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, warsztatach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 80 uczniom (39 kobiet i 41 mężczyzn);

- Udzielenie wsparcia stażowego 80 uczniom (39 kobiet i 41 mężczyzn).

Szczegółowych informacji udzielają:

Małgorzata Ciaś – (41) 260-46-42 lub (41) 375-14-55

Anna Pasieka - (41) 260-46-43


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce