Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ  DO SUKCESU” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji  zawodowych 96  osób w wieku 18 lat i więcej. Kursy zakończą się formalną oceną i certyfikacją, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i  konkurencyjności
na rynku pracy.

Miejsce realizacji

województwo świętokrzyskie

Biura projektu: Końskie, Kielce

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 96 osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Dostępne formy wsparcia

Bezpłatne kursy

1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Czas trwania: 145 godzin (25 godzin teorii i 120 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji :IV -XII.2019 r.

2. Kurs operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

Czas trwania: 39 godzin (29 godzin teorii i 10 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji: IV. -XII.2019 r.

3. Kurs opiekun osób starszych + prawo jazdy kat. B

Czas trwania: 110 godzin (Teoria: 50 godzin opiekun +30 godzin prawo jazdy, Praktyka: 30 godzin prawo jazdy)

Planowany termin realizacji: V.2019 -II.2020 r.

4. Kurs pracownik ds. płac i kadr

Czas trwania: 100 godzin ( 50 godzin  teorii i 50 godzin praktyki )

Planowany termin realizacji :I.-VI.2020 r.

Miejsce realizacji kursów: Końskie, Kielce

W ramach projektu zapewniamy:

- każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem zewnętrznym,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN,

- materiały szkoleniowe,

- doświadczonych wykładowców

- stały kontakt z kadrą realizującą projekt

- serwis kawowy

Wartość projektu: 230 635, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 196 039,75 zł

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                                        KSWP Kielce

Małgorzata Ciaś                                                      Agnieszka Zagnińska

m_cias@kswp.org.pl                                               a_zagninska@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 42, 41 375 14 55                             tel.: 41 343 17 80


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce