Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Działania2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i wprowadzenie do oferty KSWP nowych usług ukierunkowanychna popularyzowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rezultatem projektu będzie wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Dostępne formy wsparcia

Planowane efekty

Wdrożenie w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości pakietu specjalistycznych usług proinnowacyjnych. Pakiet obejmie usługi:

1) księgowe,

2) szkoleniowe,

3) informacyjne,

4) doradcze, w tym:

a) doradztwo dla nowych firm (start-up),

b) doradztwo proinnowacyjne.

Efektem projektu będzie:

- wzrost dostępności do specjalistycznego pakietu usług: doradczych, szkoleniowych, finansowych dla klientów KSWP – świętokrzyskich przedsiębiorców (szczególnie podmiotów nowopowstałych),

- poprawa jakości obsługi klienta,

- lepsze rozpoznanie potrzeb MŚP oraz dostosowanie do nich oferty usług,

Rezultatem projektu będzie większa liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wartość projektu:   85 389,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   59 009,14 PLN

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce