Czym jest dezinformacja, a czym fake news?

Dezinformacja to fałszywa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd informacja, rozpowszechniana zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści finansowych, zdobycia rozgłosu lub zwiększenia wpływów

Fake news to z kolei nieprawdziwy wpis, wiadomość lub artykuł udostępniony w Internecie, który naśladuje wiarygodne komunikaty. Pod tymi ogólnymi pojęciami często kryją się bardziej precyzyjne techniki, takie jak fałszywe cytaty, fotomontaże lub zdjęcia używane w mylących kontekstach. Autorzy fake newsów często stosują subtelne metody, łącząc prawdziwe informacje z niesprawdzonymi, nadinterpretując faktyczne dane lub manipulując odbiorcami w sposób, który prowadzi do utraty zaufania do wszelkich źródeł informacji.

Jakie sposoby możemy wykorzystać do identyfikacji eliminowania nierzetelnych informacji?

 1. Sprawdzanie źródeł:
  • Weryfikacja wiarygodności źródła informacji poprzez sprawdzenie reputacji wydawcy, autora oraz historii publikacji.
  • Korzystanie z wiarygodnych i uznanych źródeł, takich jak renomowane gazety, czasopisma naukowe czy oficjalne strony rządowe.
 1. Fakt-checking:
  • Wykorzystywanie serwisów do weryfikacji faktów, takich jak PolitiFact, Snopes, czy lokalne serwisy fakt-checkingowe.
  • Porównywanie informacji z innymi niezależnymi źródłami, aby upewnić się, że są one zgodne.
 1. Rozpoznawanie manipulacji:
 • Zwracanie uwagi na sensacyjne tytuły, które mogą sugerować próbę przyciągnięcia uwagi kosztem prawdziwości treści.
 • Analiza, czy treść zawiera emocjonalne lub skrajne stwierdzenia, które mogą wskazywać na próbę manipulacji opinią publiczną.
 1. Edukacja medialna:
 • Zwiększanie świadomości na temat metod dezinformacji i technik stosowanych przez nierzetelne media.
 • Promowanie programów edukacyjnych, które uczą krytycznego myślenia i analizy mediów w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych.

Zastosowanie powyższych metod może znacznie przyczynić się do ograniczenia wpływu nierzetelnych informacji i wspierania dostępu do prawdziwych i sprawdzonych danych.

 👉Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i aktualnościami. Dzięki nam zawsze będziesz dobrze poinformowany i świadomy tego, co dzieje się wokół Ciebie!