„Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” to konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), który oferuje dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na terenie Polski Wschodniej. Program ten ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie zakupu usług doradczych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Obszar ten obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego).

Cel dofinansowania

Wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych, które opierają
się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to minimalizację marnotrawstwa surowców, zwiększenie efektywności ekologicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usług doradczych, które są konieczne
do opracowania modelu biznesowego zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
Oto przykłady:

– Analiza procesów produkcyjnych w kontekście zrównoważonego wykorzystania surowców.

– Opracowanie strategii recyklingu i ponownego wykorzystania produktów.

– Konsultacje dotyczące efektywności energetycznej i ograniczania emisji.

– Doradztwo w zakresie eko projektowania produktów.

Dofinansowanie to doskonała szansa dla MŚP na rozwinięcie zrównoważonego modelu biznesowego, który nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale również może przynieść korzyści finansowe i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane firmy z obszaru Polski Wschodniej do kontaktu z nami!

☎ 515 320 514 lub 502 925 345