Dofinansowania dla pracodawców i pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  – klucz do rozwoju Twojej kariery

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu ciągłe doskonalenie się i zdobywania nowych umiejętności staje się kluczem do sukcesu. Dla przedsiębiorców i pracowników, którzy chcą się utrzymać na rynku możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach stanowi nie tylko korzyść, ale często jest koniecznością. Jednak koszty takich inwestycji w rozwój zawodowy mogą być znaczące i nie zawsze dostępne z własnych środków.
W takim przypadku KFS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oferując możliwości dofinansowań do szkoleń.

KFS – Czym jest i jak działa?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to narzędzie wsparcia dla pracodawców i pracowników, które umożliwia dofinansowanie różnego rodzaju kursów i szkoleń. Fundusz jest finansowany ze środków krajowych. Dzięki KFS można zdobywać nowe umiejętności, podnosić kwalifikacje zawodowe i zwiększać konkurencyjność na rynku pracy, a to wszystko z minimalnym obciążeniem finansowym.

Dla kogo jest KFS?

KFS jest dostępny zarówno dla przedsiębiorców jak ich pracowników. To oznacza, że zarówno pracodawcy inwestujący w rozwój swojego zespołu jak i osoby prywatne dążące do zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy mogą skorzystać z dofinansowania. Wszystko przekłada się  na wzrost kompetencji całej firmy.

Ile wynosi dofinansowanie?

Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują aż 100% wsparcia!

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskują do 80% wsparcia.

Maksymalna kwota dofinasowania może wynosić ponad 16.000 zł na osobę. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może jednak przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju w danym roku.

Jakie szkolenia można dofinansować?

Dofinansowanie obejmuje zarówno szkolenia branżowe, które pomagają doskonalić specjalistyczne umiejętności jak i kursy z zakresu kompetencji miękkich, takich jak zarządzanie projektem, komunikacja interpersonalna czy umiejętności przywódcze. To ogromna elastyczność, która pozwala dostosować szkolenia do indywidualnych potrzeb i celów zawodowych.

Korzyści związane z KFS

Dofinansowanie niesie za sobą wiele korzyści. Oto kilka z nich:

Wzrost kompetencji – Masz możliwość zdobycia nowych umiejętności, które zwiększą atrakcyjność na rynku pracy.

Podniesienie kwalifikacji – Możesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, co przekłada się na większe szanse na awans i lepiej płatne stanowisko pracy.

Oszczędność środków – KFS redukuje koszty uczestnictwa w szkoleniach.

Zgodność z trendami na rynku pracy – szkolenia wspierane przez KFS pozwalają być na bieżąco z nowymi technologiami w danej branży

Wsparcie pracowników – dofinansowane szkolenia to także forma wsparcia i motywacji dla pracowników,
a to wpływa na ich zaangażowanie i pracę.

Jak korzystać z KFS?

Wszystko, co musicie zrobić, to tylko wybrać szkolenia, które odpowiadają potrzebom Waszych pracowników i celom firmy. Nasz zespół dopełni wszelkich formalności, przygotuje dokumenty potrzebne do procesu aplikacji! Po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu możesz przystąpić do szkolenia, a koszty zostaną pokryte przez KFS.

To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści na poziomie indywidualnym jak i biznesowym.
Sięgnij po wsparcie z KFS i otwórz przed sobą nowe perspektywy zawodowe!

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 692 401 704

Email: kswp@kswp.org.pl