Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie przeznaczone na realizację programów wsparcia skierowanych dla studentów i kadry prowadzącej dydaktykę.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczelnie nie będące w likwidacji, ani wobec których nie została ogłoszona informacja o zawieszeniu uprawnień do prowadzenia studiów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,

– realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,

– realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,

– rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

 

Pula środków na nabór wniosków to 500 000 000 PLN!

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu:

41 375 14 55