Dofinansowania w ramach programu FEnIKS

Uwaga! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie i innowacje społeczne.

Pula środków wynosi aż 400 mln złotych

Wsparcie dotyczy dwóch obszarów:

– rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej) w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawy obsługi ruchu turystycznego, tworzenia lub wzmocnienia marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

Kto może składać wnioski o dotację?

– państwowe instytucje kultury,

– instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,

– instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),

– publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,

– podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

Wnioski można składać od 1 sierpnia

Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt pod numerem:

515 320 514 (woj. świętokrzyskie)

502 925 181 (woj. podkarpackie)